Perinteinen taloushallinto

Perinteiseen, paperitositteista tehtävään kirjanpitoon käytämme Procountor Tallennus -ohjelmaa.

Tässä ohjelmassa laskemme myös asiakkaidemme työntekijöiden palkat. Palkat voidaan viedä maksuun suoraan ohjelmasta, kuten myös tehdä viranomaisilmoitukset ja viedä maksuun työnantajasuoritukset. Ilmoitukset Tulorekisteriin tehdään suoraan ohjelmasta käyttämällä tilitoimiston varmennetta. Palkkojen kirjaus kirjanpitoon on automatisoitu, eli ohjelma laskee ja kirjaa palkoista aiheutuvat sosiaalikulut palkkalaskelmilta, mikä helpottaa tilinpäätöksen tekoa sekä auttaa seuraamaan maksujen oikea-aikaista suorittamista. Automatiikka hoidetaan henkilöittäin ja palkkalajeittain tehtävillä määrittelyillä.

Procountor Tallennus -ohjelmisto on pilvipalveluna toimiva ohjelmisto eli palveluntarjoaja kehittää ohjelmistoa ja asiakkaiden tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimella.

Käytämme työssämme apuna paljon myös Exceliä.


Perinteisessä taloushallinnossa ohjelmien käytöstä ei aiheudu kustannuksia asiakasyrityksillemme.


Lue lisää Procountor Tallennuksesta.