Henkilökunta

Sirpa Kunelius

Pohjakoulutus
Laskentatoimen yo-merkonomi
Suoritetut alan tutkinnot
Kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto (KLT)


Merkonomin täydennystutkinto/ Oikeusopin tutkinto (MJK-Instituutti)
(Henkilö- ja yhtiöoikeus, sopimusoikeus, oikeussuojan hakeminen, yritysjuridiikka)

Tilitoimistoalan työkokemus

Vuodesta 2000 lähtien yrittäjänä, mitä ennen 17 vuotta työsuhteisena työntekijänä

Leila Niskanen

Pohjakoulutus
Laskentatoimen merkonomi
Tilitoimistoalan työkokemus

Vuodesta 2000 lähtien nykyisessä työpaikassa, eli toiminnan alusta saakka osa-aikaisena työntekijänä. Lisäksi työskentelee osan viikosta asiakasyrityksessä.